Jak czytać świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, które pomoże oszacować zużycie energii w domu i mieszkaniu, ale pod warunkiem, że umiesz je odczytać. Dowiedz się, jak czytać świadectwo energetyczne i na co zwracać szczególną uwagę. 

Świadectwo energetyczne to dokument przedstawiający informacje dotyczące efektywności energetycznej budynku. Dzięki niemu łatwiej oszacujesz roczne koszty zużycia energii, którą wykorzystujesz na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Główną korzyścią z posiadania certyfikatu jest wiedza, którą wykorzystasz podczas wyboru najbardziej efektywnego źródła energii w domu.

Z czego składa się świadectwo energetyczne?

Każde świadectwo składa się z części opisowej, graficznej i obliczeniowej. Część opisową stanowi opis budynku lub mieszkania, metody obliczeniowej i parametrów obiektu, a także zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynku. Do części graficznej należy skala, obrazująca wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną, natomiast do części obliczeniowej zaliczamy wszelkie wskaźniki charakterystyki energetycznej, które oblicza osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania świadectwa energetycznego.

Jak wygląda przykładowe świadectwo energetyczne - ZOBACZ WZÓR

Zamów świadectwo energetyczne w senerg.pl

Senerg to platforma internetowa umożliwiająca łatwe zamówienie świadectwa charakterystyki energetycznej dla Twojej nieruchomości. Aplikacja oferuje profesjonalną obsługę świadczoną przez zespół doświadczonych i certyfikowanych ekspertów w dziedzinie energetyki.

Nasz zespół specjalizuje się w dziedzinach energetyki, budownictwa, nieruchomości i informatyki, co gwarantuje najwyższą jakość świadectw charakterystyki energetycznej. Klienci, którzy powierzają nam zadanie sporządzenia certyfikatu energetycznego, mogą być pewni, że otrzymają usługę najwyższej jakości.

Zamów świadectwo energetyczne w SENERG

Jakość naszych usług potwierdza zaufanie ponad 1200 zadowolonych klientów i ponad 1800 wygenerowanych świadectw energetycznych. Zaufaj Senerg i zamów świadectwo charakterystyki energetycznej online!

Jak czytać świadectwo energetyczne?

Zrozumienie świadectwa energetycznego może wymagać pewnej wiedzy z zakresu budownictwa i energetyki. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, zawsze możesz skonsultować się z ekspertem ds. energetyki bądź specjalistą budowlanym. My polecamy OnGeo SENERG.

Postaram się wyjaśnić, jak czytać świadectwo energetyczne, co oznaczają poszczególne wskaźniki oraz na co należy zwracać szczególną uwagę.

Wskaźniki charakterystyki energetycznej budynku

Już na pierwszej stronie świadectwa spotykamy cztery wartości liczbowe dotyczące energii. Każdy z nich przeliczany jest w ujęciu rocznym, co oznacza, że wzięto pod uwagę sezonowe wykorzystanie energii, czyli, że zimą nie chłodzimy pomieszczeń, a latem nie grzejemy. Wartości, jakie widzimy w tabeli uzależnione są od powierzchni pomieszczenia. Oznacza to, że aby wyliczyć ostateczne zapotrzebowanie na energię, należy pomnożyć wartości E przez liczbę metrów kwadratowych.

Wskaźniki zapotrzebowania na energię. Ocena charakterystyki energetycznej budynku
Wskaźniki zapotrzebowania na energię. Ocena charakterystyki energetycznej budynku

EU - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową

Energia użytkowa (EU) to ilość energii, która jest dostarczona do budynku i wykorzystana do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Określa się ją w kWh/m²rok. W przypadku obiektów niemieszkalnych, pojęcie to obejmuje również energię zużywaną na oświetlenie.

Energia użytkowa uwzględnia wcześniejszą energię końcową, mierzoną przez licznik przyłącza nieruchomości, jednak konieczne jest uwzględnienie strat przesyłu wewnętrznego oraz sprawności urządzeń, takich jak kotły. W skrócie - im niższa wartość EU, tym budynek bardziej energooszczędny.

Wartość EU zależy od wielu czynników, takich jak:

  1. Izolacja termiczna budynku - im lepsza izolacja, tym mniejsze straty ciepła i niższe zapotrzebowanie na energię;
  2. Wydajność instalacji grzewczej i wentylacyjnej. Nowoczesne instalacje są bardziej wydajne i zużywają mniej energii;
  3. Zachowania użytkowników. Przykładowo obniżanie temperatury w nocy lub ustawienie stałej, niższej temperatury w domu, może obniżyć zużycie energii.

EK - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową

Wskaźnik EK to miara ilości energii końcowej, potrzebnej do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku w ciągu roku. Wyraża się go w kWh/m²rok.

W skrócie - to energia, która dociera do domu (energia EP), ale jest pomniejszona o straty na jej wytworzenie i przesył. Wytłumaczmy to na przykładzie. Jeśli Twój dom podłączony jest do sieci ciepłowniczej i jest to jedyne źródło ogrzewania, to zanim ciepło dotrze do Twojego domu, musi przejść drogę rurami z elektrociepłowni do budynku, w którym mieszkasz. A to generuje pewne straty.

Wartość końcowa to ta, którą musisz kupić, czyli jest wskaźnikiem do obliczenia kosztów ogrzewania.

EP - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną

Wskaźnik EP to energia nieodnawialna ziemi. Wskazujemy tutaj takie źródła energii, których nie możesz uzyskać ze źródeł odnawialnych. Takimi źródłami są gaz, węgiel i olej opałowy. Im mniej energii nieodnawialnej zużyjesz, tym wartość EP będzie niższa.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP obrazuje klasa energetyczna budynków. Od 2024 roku mamy osiem klas energetycznych - od A+ (dla budynków zeroemisyjnych) do G (dla budynków z zużyciem ponad 531 kWh/m2 dla domów jednorodzinnych).

Klasy energetyczne budynków
Klasy energetyczne budynków

Dowiedz się więcej: Jakie są klasy energetyczne nieruchomości?

ECO2 - jednostkowa wielkość emisji CO2

ECO2 to wskaźnik, który określa średnią emisję CO2 z jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku w ciągu roku. Wyraża się go w kg CO2/m²rok.

W skrócie - im niższa wartość ECO2, tym mniejszy wpływ ma budynek na emisję CO2. Przepisy budowlane określają maksymalne wartości ECO2 dla nowo budowanych i modernizowanych budynków.

Zalecenia dotyczące poprawy charakterystyki energetycznej budynku

Na przedostatniej stronie każdego świadectwa energetycznego masz zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej części budynku w zakresie:

  • Przegród budynku w przypadku planowania remontu budynku powyżej 25% powierzchni. Chodzi m.in. o wskazówki dotyczące ocieplenia dachu, ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych budynków;
  • Systemów technicznych w budynku w przypadku planowania termomodernizacji budynku. Chodzi m.in. o zmianę źródła ogrzewania po ociepleniu ścian zewnętrznych;
  • Przegród budynku niezależnie od planowanych robót budowlanych;
  • Systemów technicznych przeprowadzonych niezależnie od termomodernizacji. Chodzi m.in. o wymianę nieefektywnego źródła ogrzewania, które nie spełnia norm i parametrów technicznych;
  • a także innych uwag dotyczących poprawy charakterystyki energetycznej budynku.
Zalecenia pokontrolne na świadectwie energetycznym
Zalecenia pokontrolne na świadectwie energetycznym