Dlaczego potrzebujesz świadectwo energetyczne

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, które weszło w życie 28 kwietnia 2023 roku, świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane przy każdej sprzedaży i wynajmie nieruchomości, w tym wynajmie krótkoterminowym.

Konsekwencje braku świadectwa energetycznego

W przypadku braku świadectwa charakterystyki energetycznej przy wynajmie czy sprzedaży nieruchomości grozi grzywna do 5 tys. zł. Pouczenie notariusza o sankcji znajdzie się w każdym akcie notarialnym, do którego nie zostanie dostarczone świadectwo.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) "na własny użytek", tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

Świadectwo charakterystyki energetycznej do dofinansowania "Moje ciepło”

Świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane jest również w wielu programach, dotacjach i dofinansowaniach. Dzięki świadectwie charakterystyki energetycznej uzyskasz dodatkowe środki na remont lub zwrot nakładów na poprawę efektywności energetycznej nieruchomości.

Świadectwo energetyczne na zakończenie budowy

Wraz ze zmianą przepisów powstał również obowiązek dołączania kopii świadectwa energetycznego do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Świadectwo energetyczne będzie można dołączyć w formie papierowej lub elektronicznej. Zakończenie budowy bez aktualnego świadectwa nie będzie formalnie możliwe, za wyjątkiem domów o powierzchni zabudowy do 70 m2, budowanych dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, chyba że będą one przedmiotem najmu lub sprzedaży.

Dodatkowo z obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej zwolnione są budynki:

  • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
  • przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
  • mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
  • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).