Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Czym jest CEEB?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to baza zawierająca informacje na temat źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. CEEB powstała w celu poprawy jakości powietrza w Polsce.

Czym jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to rządowa baza informacji o źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Od 2021 roku obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ogrzewania w budynkach i mieszkaniach spoczywa na wszystkich właścicielach i zarządcach budynku, zasilanego przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW nominalnej mocy cieplnej.

W bazie CEEB znajdują się informacje na temat:

 • źródeł ciepła, jakim ogrzewany jest budynek,
 • terminu przeprowadzenia ostatniej kontroli związanej z ogrzewaniem,
 • charakterystyki energetycznej budynku,
 • przyznanych dofinansowaniach i ulgach na termomodernizację,
 • formie wsparcia finansowego ze środków publicznych.

Za stworzenie, wdrożenie i prowadzenie bazy danych odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Bazę danych o źródłach ciepła i spalania paliw znajdziesz na rządowej stronie internetowej pod adresem https://ceeb.gov.pl

Jakie zmiany w CEEB od 2023 roku?

W 2023 roku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) wprowadzono następujące zmiany:

 • Wdrożenie rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu z kontroli w zakresie instalacji gazowych i przewodów kominowych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Dzięki temu kominiarze mogą przesyłać protokoły z kontroli bezpośrednio do CEEB, bez konieczności ich drukowania i składania w formie papierowej;
 • Uruchomienie funkcjonalności umożliwiającej zamówienie przeglądu kominowego. Dzięki temu właściciele lub zarządcy budynków mogą wygodnie i szybko zamówić przegląd kominiarski, bez konieczności wychodzenia z domu;
 • Rozszerzenie zakresu informacji zbieranych w CEEB. Od 1 stycznia 2023 roku właściciele lub zarządcy budynków są zobowiązani do podawania w deklaracji również informacji o:
 • Wdrożenie systemu kontroli deklaracji CEEB. Od teraz organy administracji architektoniczno-budowlanej mogą kontrolować informacje, które podajesz w deklaracji;
 • Możliwość zgłaszania nieprawidłowości w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery za pomocą usługi "Zgłoś kopciucha"; 
 • Możliwość generowania raportów i protokołów na podstawie danych z CEEB;
 • Wdrożenie systemu wsparcia wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

Zamów świadectwo energetyczne w senerg.pl

Senerg to platforma internetowa umożliwiająca łatwe zamówienie świadectwa charakterystyki energetycznej dla Twojej nieruchomości. Aplikacja oferuje profesjonalną obsługę świadczoną przez zespół doświadczonych i certyfikowanych ekspertów w dziedzinie energetyki.

Nasz zespół specjalizuje się w dziedzinach energetyki, budownictwa, nieruchomości i informatyki, co gwarantuje najwyższą jakość świadectw charakterystyki energetycznej. Klienci, którzy powierzają nam zadanie sporządzenia certyfikatu energetycznego, mogą być pewni, że otrzymają usługę najwyższej jakości.

Przejdź na stronę senerg i zamów świadectwo energetyczne dla Twojego domu lub mieszkania

Jakość naszych usług potwierdza zaufanie ponad 1200 zadowolonych klientów i ponad 1800 wygenerowanych świadectw energetycznych. Zaufaj Senerg i zamów świadectwo charakterystyki energetycznej online!

Deklaracja CEEB

Deklaracja CEEB to rodzaj ankiety, w które podaje się:

 • imię i nazwisko właściciela lub zarządcy nieruchomości lub, jeśli właścicielem jest firma lub spółka, nazwę instytucji lub przedsiębiorstwa oraz adres siedziby,
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
 • opcjonalnie: numer telefonu i adres e-mail do właściciela lub zarządcy.

Wybór deklaracji zależy od rodzaju budynku. Dla budynków mieszkalnych przeznaczona jest Deklaracja A, zaś dla niemieszkalnych Deklaracja B. Możesz je złożyć zarówno elektronicznie - przez aplikację CEEB, jak i w wersji papierowej, którą dostarczysz osobiście lub listownie do właściwego urzędu gminy.

Ile mam czasu na wypełnienie deklaracji?

Dla nowopowstałych budynków termin wynosi 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji. Jeśli dostarczysz informacje po tym terminie, możesz otrzymać karę grzywny wysokości nawet do 5 tys. zł.