Najczęstsze błędy przy wystawianiu świadectwa energetycznego

Błędne lub niepełne świadectwo energetyczne może nieść za sobą poważne konsekwencje dla właściciela budynku. Dowiedz się, jakie są najczęściej popełniane błędy przy wystawianiu świadectwa energetycznego i jak ich unikać.

Poprawnie wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej budynków jest źródłem informacji na temat zużycia energii w domu i pozwala wskazać obszary, gdzie straty energii są największe. Dzięki świadectwu zyskasz wiedzą, jak zaoszczędzić na ogrzewaniu lub przygotowaniu ciepłej wody użytkowej.

Niestety aby świadectwo spełniało swoją funkcję należy zadbać o to, aby nie zawierało istotnych błędów, uniemożliwiających jego interpretację. I tutaj pojawia się problem, bo skąd mam wiedzieć, że wydane świadectwo zawiera błędy? 

Osoba, która nie ma wiedzy na temat energetyki, prawdopodobnie nie zwróci uwagi, że coś jest nie tak. Dlatego istotne jest zaufanie do osoby wykonującej certyfikat energetyczny. Dlatego mamy rozwiązanie - skorzystaj z profesjonalnej usługi senerg.pl

Senerg.pl, czyli profesjonalna usługa do zarządzania energią

OnGeo Senerg to serwis, dzięki któremu zamówisz świadectwo charakterystyki energetycznej online dla swojej nieruchomości.

Przejdź na stronę senerg i zamów świadectwo energetyczne dla Twojego domu lub mieszkania

To profesjonalna usługą świadczoną przez cały zespół ekspertów i inżynierów, którzy na co dzień zajmują się sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej. Nasi eksperci mogą pochwalić się wiedzą i ogromnym doświadczeniem w dziedzinach energetyki, budownictwa, nieruchomości i informatyki. Dlatego powierzając nam zadanie sporządzenia certyfikatu energetycznego, klient dostaje gwarancję najwyższej jakości. 

O jakości świadczonych usług świadczy ponad 1200 zadowolonych klientów i ponad 1800 wygenerowanych świadectw energetycznych.

Najczęstsze błędy przy wystawianiu świadectwa energetycznego

Błędy przy wystawianiu świadectwa energetycznego możemy podzielić na cztery kategorie:

  • Techniczne, wynikające z niedokładnego pomiaru lub nieprawidłowej interpretacji danych technicznych budynku;
  • Merytoryczne i obliczeniowe, związane z nieznajomości przepisów lub użycia nieaktualnych danych;
  • Formalne, wynikające z istotnych braków, np. dat i pieczątek;
  • Celowe, wynikające z chęci uzyskania korzystniejszych wyników obliczeń.

Błędy przy wystawianiu świadectwa energetycznego mogą mieć negatywne konsekwencje dla właściciela budynku. Niepoprawny certyfikat energetyczny jest nieważny. Musisz pamiętać, że świadectwo energetyczne jest dokumentem obowiązkowym przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Zatem w przypadku błędnego certyfikatu, musisz sporządzić nowy dokument, aby transakcja doszła do skutku, a to wiąże się z dodatkowym kosztem.

Opiszmy sobie w skrócie te najczęściej popełniane błędy i sprawdźmy, jak można ich uniknąć.

Błędy techniczne przy sporządzaniu certyfikatu energetycznego

Błędy techniczne wynikają z niedokładnego pomiaru lub nieprawidłowej interpretacji danych technicznych budynku. Przykładem tego typu błędu będzie błędny pomiar lub odczyt powierzchni pomieszczeń, kubatury, grubości przegród budowlanych, wymiarów okien i drzwi, a także rodzajów i parametrów urządzeń grzewczych i wentylacyjnych.

Sprecyzujmy, jak błędny odczyt lub pomiar wpłynie na obliczenie zapotrzebowania na energię.

1. Zawyżona powierzchnia użytkowa budynku

Jeśli podasz większą powierzchnię użytkową budynku, to wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną (EP) zostanie zaniżony, co może skutkować zawyżeniem efektywności energetycznej budynku.

Aby uniknąć popełnienia tego błędu, należy dokładnie zmierzyć powierzchnię użytkową budynku. W przypadku budynków wielokondygnacyjnych należy wziąć pod uwagę powierzchnię użytkową wszystkich kondygnacji.

2. Błędne obliczenie wskaźników energetycznych

Chodzi o nieprawidłowe obliczenie wskaźników energetycznych, takich jak:

  • EP, czyli wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną,
  • EK, czyli wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową,
  • EE, czyli wskaźnik efektywności energetycznej.

Błąd może wynikać z nieprawidłowego zastosowania metodyki obliczania wskaźników energetycznych. Świadectwa energetyczne wykonuje się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376). Metodologia wyznaczania współczynników opisuje załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.

Aby uniknąć popełnienia tego błędu, należy korzystać z aktualnych metodyk obliczania wskaźników energetycznych.

Błędy merytoryczne i obliczeniowe przy sporządzaniu certyfikatu energetycznego

Błędy merytoryczne i obliczeniowe przy sporządzaniu certyfikatu energetycznego to błędy, które wynikają z nieznajomości przepisów lub użycia nieaktualnych danych. Przykładem tego typu błędu będzie niewłaściwe określenie przeznaczenia budynku albo błędne uwzględnienie w obliczeniach efektywności energetycznej poszczególnych materiałów budowlanych.

Sprecyzujmy, jak błędny odczyt lub pomiar wpłynie na obliczenie zapotrzebowania na energię.

1. Błędne przeznaczenie budynku

Przykładem takiego błędu może być błędne określenie rodzaju budynku jako mieszkalnego, podczas gdy budynek jest przeznaczony pod działalność gospodarczą.

W takim przypadku wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną (EP) zostanie obliczony w oparciu o niewłaściwe wartości, co może skutkować zawyżeniem lub zaniżeniem efektywności energetycznej budynku.

2. Błędne uwzględnienie w obliczeniach efektywności energetycznej materiałów budowlanych

Jeśli zostaną uwzględnione nieprawidłowe wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych, to wyniki obliczeń mogą być nieprawidłowe.

Jednym z częściej popełnianych błędów jest błędne wyznaczenie współczynnika U ścian i dachu, a konkretnie brak rozróżnienia przegród jednorodnych i niejednorodnych.

Błędy formalne przy sporządzaniu certyfikatu energetycznego budynków

Błędy formalne przy sporządzaniu certyfikatu energetycznego wynikają z nieprzestrzegania wymagań formalnych świadectwa energetycznego. Najczęściej wynikają z niedopatrzenia, np. nie mają podpisu lub pieczęci osoby uprawnionej do wykonania świadectwa, braków niektórych danych albo błędnie wpisany numer rejestracyjny świadectwa.

1. Brak podpisu i pieczęci osoby uprawnionej

Przykładem takiego błędu może być brak podpisu i pieczęci osoby uprawnionej, która sporządziła certyfikat energetyczny. W takim przypadku certyfikat energetyczny nie jest ważny i nie może być uznany za dokument urzędowy.

Aby uniknąć popełnienia tego błędu, należy upewnić się, że osoba sporządzająca certyfikat energetyczny jest uprawniona do wykonywania tego zawodu i że podpisze i opatrzy certyfikat energetyczny swoją pieczęcią.

2. Nieaktualne dane właściciela, błędna data lub adres budynku

Błędne dane mogą utrudnić identyfikację budynku lub właściciela, a w niektórych przypadkach mogą nawet unieważnić certyfikat energetyczny. Nieprawidłowości formalne łatwo jednak wyłapać. Jeśli Twój certyfikat wymaga korekty, zwróć się do osoby wykonującej dokument.

Odpowiedzialność za błędy przy wystawianiu świadectwa energetycznego

Odpowiedzialnością za błędy przy wystawianiu świadectwa energetycznego obarczona jest osoba, która sporządziła dokument. Odpowiedzialność ta opiera się na przepisach prawa cywilnego lub prawa budowlanego.

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, osoba sporządzająca świadectwo energetyczne odpowiada za jego wady na zasadach rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Oznacza to, że osoba, która otrzymała wadliwe świadectwo energetyczne, może żądać od osoby, która sporządziła to świadectwo, naprawy wady, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Natomiast zgodnie z przepisami prawa budowlanego, osoba sporządzająca świadectwo energetyczne odpowiada za sporządzenie świadectwa w sposób zgodny z przepisami. Oznacza to, że osoba, która otrzymała świadectwo energetyczne zawierające nieprawdziwe informacje, może żądać od osoby, która sporządziła to świadectwo, usunięcia nieprawdziwych informacji.